Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Фізична особа – підприємець Рязанцева К.О. (далі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і, в разі прийняття його умов (акцепту), Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.
1.2.1. Акцептом цієї Оферти вважається 100% оплата Послуг, що продаються на web-сторінках інформаційного ресурсу, об’єднаних адресним доменом kordoniv.net (далі – Сайт) у порядку, передбаченому Публічною офертою.
1.3. Незгода з певними умовами цього Договору призводить до неможливості надання Виконавцем послуг.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в Оферту, в зв’язку з чим Клієнт зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Оферті, розміщеній на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику доступ до матеріалів і сервісів, опис яких міститься на Сайті.
2.2. Факт оплати Замовником послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.
2.3. Вартість послуг визначається в залежності від обраного пакету.
2.4. Ухвалення цієї Оферти і, відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, в необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього договору (далі – Пропоновані можливості) і тарифними пакетами, розміщеними на Сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником тарифного пакета, надати йому послуги певного тарифного пакета в термін, зазначений на Сайті.
3.1.2. Забезпечити безперервність доступів до матеріалів відповідно до обраного Замовником тарифного пакету.
3.1.3. Після повної сплати за освітню послугу видати Замовнику, який отримав освітню послугу та успішно склав іспит, Сертифікат про навчання затвердженого зразка.
3.1.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.
3.1.5. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення або зміни у передбачених тарифним пакетом послугах з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначена послуга.
3.1.6. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.1.7. Зберігати в конфіденційності персональні дані Клієнта відповідно до Політики конфіденційності. Не вважається порушенням надання адміністрацією сайту інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з адміністрацією сайту, для виконання зобов’язань перед Клієнтом.
3.1.8. Адміністрація Сайту має право направляти Клієнту повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Клієнт не бажає отримувати листи розсилки від адміністрації сайту, він може відписатися від розсилки, повідомивши про це адміністрацію сайту.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку в наступних випадках:
– Замовник порушив умови цього Договору;
– Замовник вчинив дії, які перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв’язку, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян і підприємств та/або викликають їхні скарги, поширення в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації із спеціальним доступом;
3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково в разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 5.2-5.4 цього Договору, та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також вартість послуг з попередньою їх публікацією на Сайті. Розмір плати встановлюється на навчальний рік (з вересня по червень) і не може змінюватись, окрім випадків, спричиненими непередбачуваними темпами інфляції.
3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної діями Замовника
3.2.5. Переносити надання послуг, передбачених тарифним планом, з одного дня на інший, але своєчасно при цьому попередивши Замовника, не менше, ніж за 24 години.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки і своєчасно вносити плату за послуги за обраним тарифним пакетом. Своєчасною оплатою вважається оплата, внесена не пізніше, ніж за 24 години до дати запланованої сесії у у формі 100% передоплати.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:
5.1. Оплата за послуги проводиться в готівковій чи безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.2. У разі оплати послуги поурочно перед початком першого заняття, але не пізніше 24 годин до заплановоної дати, вноситься оплата за два заняття, перед кожним наступним заняттям вноситься оплата за запланований урок. Одна оплата блокується на випадок пізньої відміни заняття. У разі такого випадку процедура оплати повторюється. У разі скасування занять Замовник зобов’язаний проінформувати Виконавця на e-mail brain.no.limits@gmail.com або особисто не пізніше 24 годин до запланованої дати заняття з 10.00 до 18.00 (суббота-з 10.00 до 15.00; за виключенням неділі та офіційних святкових днів), в іншому разі заняття не переноситься та вважається проведеним. Перенесені заняття проводяться протягом оплаченого календарного місяця та не переносяться на наступний період.
5.3. Оплата за абонемент поверненню не підлягає.
5.4. Право відвідування занять не може бути передане 3-м особам.